Ετικέτα: Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Αναδιαμόρφωση Του Θεσμικού Πλαισίου Των Οεβ

Αναδιαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των ΤΟΕΒ

Αναδιαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των ΤΟΕΒ Με σταθερούς ρυθμούς και βάσει προγραμματισμού εξελίσσεται η εκτενής διαβούλευση με πρωτοβουλία του Υπουργείου ...