Ετικέτα: Υποψήφιοι

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Για Την Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού

Σήμερα, Τρίτη 19 Ιουλίου 2022, αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ...