Θετικό Φροντιστήριο
Εκπαιδευτήρια Πλάτων

Ετικέτα: τοπική ανάπτυξη

Κατερίνη – Breed: Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη κοινοτικών σχεδίων δράσης για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας

Κατερίνη – BREED: Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη κοινοτικών σχεδίων δράσης για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας

Πρωταρχικό στοιχείο της διαδικασίας είναι να γίνουν αντιληπτοί οι ορισμοί της κοινωνικής οικονομίας και του πως σχετίζεται με την τοπική ...